Problemy z erekcją są przypadłością, która dotyka część mężczyzn w różnym wieku. Najczęściej jej przyczyny są nieuświadomione dla danego mężczyzny, jednak praca terapeutyczna pokazuje, że zdecydowana większość przypadków impotencji ma podłoże psychologiczne. Niemożność do odbycia stosunku powstaje w ten sposób na tle nerwowym i wiąże się z długotrwałym lub jednorazowym stresem o bardzo dużym natężeniu – można wypróbować tabletki na erekcję.

Tak dużym, że działa on bardzo niekorzystnie na fizjologię człowieka, zaburzając jej podstawowy rytm i całkowicie wybijając z harmonii. Tło nerwowe może być różne i trudno określić je jedną miarą, ze względu na to, że każdy przypadek jest inny – choć oczywiście istnieją pewne wspólne cechy i mechanizmy każdego z nich.

Można za to stwierdzić, że poza najcięższymi przypadkami, impotencję można skutecznie leczyć, przywracając mężczyźnie możliwość osiągania wzwodu i tym samym uczestniczenia w życiu seksualnym. Niestety istniej przypadki zaburzeń organicznych lub psychologicznych tak silnych, że staje się to bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.